page-title-bg

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

·      Fizyoterapist
·      Medikal Muhasebe
·      Hemşire
·      Hasta Danışmanı
·      Hasta Kabul Görevlisi
·      Çağrı Merkezi Görevlisi
·      Kurumsal İletişim
·      Fizik Tedavi Uzmanı Dr.Hasta Hakları

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma.
Bilgilendirme Ve Bilgi İsteme.
Sağlık Kuruluşunu Ve Personelini Seçme Ve Değiştirme.
Mahremiyet.
Rıza.
Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma.
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme.
Saygınlık Görme Ve Rahatlık.
Ziyaretçi Ve Refakatçi Bulundurma.
Şikayet Ve Dava Hakkı.

Hasta Sorumlulukları
Başvurduğu Sağlık Kurum Ve Kuruluşunun Kural Ve Uygulamalarına Uygun Davranma Ve Katılımcı Bir Yaklaşımla Teşhis Ve Tedavi Ekibinin Bir Parçası Olduğu Bilinciyle Hareket Etme.
Yakınmalarını, Daha Önce Geçirdiği Hastalıkları, Gördüğü Tedavileri Ve Tıbbi Müdahaleleri, Eğer Varsa Kullandığı İlaçları Ve Sağlığı İle İlgili Bilgileri Mümkün Olduğunca Eksiksiz Ve Doğru Olarak Verme.
Hekim Tarafından Belirlenen Sürelerde Kontrole Gelme Ve Tedavinin Gidişatı Hakkında Geri Bildirimlerde Bulunma.
Randevu Tarih Ve Saatine Uyma Ve Değişiklikleri İlgili Yere Bildirme.
İlgili Mevzuata Göre Öncelik Tanınan Hastalar İle Diğer Hasta Ve Personelin Haklarına Saygı Gösterme.
Personele Sözlü Ve Fiziki Saldırıya Yönelik Davranışlarda Bulunmama.
Haklarının İhlal Edildiğini Düşündüğünde Veya Sorun Yaşadığında Hasta İletişim Birimine Başvurma.

Çevre Politikası

Özel Manavgat Tıp Merkezi, misyon ve vizyon doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti sunarken çevreye duyarlı davranma ilkesini benimsemiştir. Sağlık hizmeti sunumu sonucunda oluşan atıkları, atık yönetim planı doğrultusunda ayrıştırmakta ve tıbbi atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi kurallarına titizlikle uymaktadır. Geri kazanılacak evsel atıkları ayırarak sorumlu kuruluşlara teslim etmektedir. Çevre ile ilgili yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederek gereklerini eksiksiz yerine getirmektir.

Hasta Memnuniyeti

Sunduğu hasta odaklı sağlık hizmeti ile hasta ve ailesinin memnuniyetini sağlayarak, sağlıklı ve mutlu bireyden oluşan topluma katkı sağlamayı ilke edinmiştir. memnuniyeti ilkelerine uygun çalışmaktadır.

Tıbbi Hizmet Değerleri

Özel Manavgat Tıp Merkezi, sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinde yüksek kalite standartlarını oluşturmayı amaçlamıştır. Bu standartlar çerçevesinde bireylerde ve toplumda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak için tıbbi hizmetler, eğitim ve akademik yapı oluşturmaktır.